TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
96 5 lượt 64 2 lượt 46 15 lượt
04 4 lượt 77 2 lượt 56 15 lượt
09 4 lượt 79 2 lượt 04 14 lượt
23 4 lượt 02 1 lượt 26 14 lượt
97 4 lượt 03 1 lượt 58 14 lượt
44 3 lượt 05 1 lượt 97 14 lượt
51 3 lượt 15 1 lượt 05 13 lượt
56 3 lượt 18 1 lượt 34 13 lượt
00 2 lượt 19 1 lượt 41 13 lượt
01 2 lượt 20 1 lượt 60 13 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
94 1 lượt 98 1 lượt 80 2 lượt
90 1 lượt 95 1 lượt 76 3 lượt
89 1 lượt 92 1 lượt 31 3 lượt
85 1 lượt 89 1 lượt 14 3 lượt
82 1 lượt 87 1 lượt 98 4 lượt
80 1 lượt 83 1 lượt 53 4 lượt
76 1 lượt 81 1 lượt 51 4 lượt
74 1 lượt 76 1 lượt 30 4 lượt
73 1 lượt 75 1 lượt 84 5 lượt
71 1 lượt 70 1 lượt 82 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
06, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 43, 49, 50, 52, 57, 64, 66, 67, 69, 75, 79, 84, 86, 87, 88, 95, 98, 99 00, 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99

Advertisements
Tin tài trợ